פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוג25
דו"ח הכנה לביצוע תמ"א 38 בחיפה
כלבו חיפה והצפון
מהנדס העיר חיפה הכין דו"ח בנוגע לתוספת הצפויות לבנייה בשתי השכונות: הכרמל הוותיק ומזרח כבביר. הדו"ח שיוצג בישיבה של ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ממליץ על הגבלת הבנייה שתורשה מכוח תמ"א 38 בשתי שכונות אלה, לכדי 15 יחידות דיור לכל דונם. שכונת הכרמל הוותיק כוללים את הרחובות קלר, שדרות הצבי, שדרות יצחק, הצופים, כלניות, פינסקי, ניצנים, הדסים, סמדר, ספרון, רימונים, הוורדים והתור. במזרח שכונת כבביר כוללים את הרחובות קדימה, כבירים ורענן. בדו"ח מצוין כי בשכונת הכרמל ובמזרח שכונת כבביר יש כיום 340 מבנים ובהם 1,818 דירות וזאת לאחר שנוספו 20 דירות מכוח תמ"א 38, כאשר יש עוד 240 דירות הנמצאות בהליכי מכוח תמ"א 38. כך שמדובר על תוספת של 260 דירות המהוות תוספת של 14 אחוזים ביחס לדירות שהיו קיימות לפני תחילת הבנייה בפרויקטים של תמ"א 38. הדו"ח מציין שמספר זה מתקרב למיצוי מכסת כל 20 האחוזים אותה אישרה מועצת עיריית חיפה במאי 2016, כאשר השיקול היה שתוספת של 20 אחוזים של יחידות דיור, התשתיות הקיימות יכולות לתת מענה. אך תוספת של יחידות דיור מעבר לכך יהיה צורך בהערכת היקף הגידול כדי לתת את המענה הפרוגרמתי הנדרש. הדו"ח מספק הערכה שעד שנת 2030 יבוצעו בשתי השכונות פרויקטים של תמ"א 38 בעוד 168 מבנים, מה שיביא לתוספת של עוד 1,008 דירות חדשות. באשר לצד המערבי של שכונת כבביר, מוזכר בדו"ח שכבר בשנת 2012 אושרה תוכנית לפי יתווספו 400 דירות חדשות.
למאמר המלא