פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוג26
התהליכים הנדרשים בפרויקט של התחדשות עירונית
פתח תקוואי
כאשר מבצעים פרויקט של התחדשות עירונית משפרים אזורים שהתדרדר מבחינת התחזוקה שלו וכן כאלה שנבנו בהם תשתיות שלא נבנו כהלכה, והופך אותם להיות מסוכנים כאשר מדובר ברעידות אדמה כי הם לא עומדים בתקן של עמידות בפני רעידת אדמה. אחד הסוגים של התחדשות עירונית היא פינוי בינוי כאשר בפרויקטים כאלה, הורסים בניינים ישנים שנבנו בעשורים שבין שנות החמישים לשנות ה-80. לרוב מדובר בבניינים של בהם 3-4 קומות כאשר הם בנויים על שטח גדול באופן יחסי למספר הדיירים הגרים בהם. לאחר ההריסה של הבניינים במסגרת הפרויקט של פינוי בינוי, נבנים בניינים גבוהים יותר מעלי מספר גדול יותר של דירות על אותו השטח כאשר יש בהם תשתיות חדשות וכך משיגים שתי מטרות: האחת היא בניית בניינים חזקים יותר העומדים בתקן של עמידות בפני רעידות אדמה והמטרה השנייה היא הגדלת היצע הדירות ובכך נותנים פתרון למחסור הדירות בערים. הגשת הפרויקט של פינוי בינוי לאישור הרשות המקומית, נעשה לאחר שמתכנן הפרויקט תכנן אותו באופן כללי וקבע את הגבולות של הבניינים שאותם מתכוונים להרוס. לאחר שמתקבל אישור של הרשות המקומית יש לקבל את הסכמת בעלי הדירות לביצוע התוכנית. היזם בוחן את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט ואם הוא מעריך שהיא כדאית לו הוא חותם הסכם עם בעלי הדירות כאשר צריך לזכור שדיירי הדירות צריכים לעבור לדירות חלופיות לפני תחילת הפרויקט בו הורסים את המבנה. מדובר בפרויקט ארוך ולעיתים הוא מתמשך מעבר ללוח הזמנים שנקבע בהתחלה וזה יכול לקרות בשל אי הסכמות של בעלי הדירות הגורר לפעמים סירוב שלהם לתת את הסכמתם לביצוע פינוי בינוי או בשל עיכובים בבירוקרטיה הנדרשת לתהליך כזה.
למאמר המלא