פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מרץ19
המלצה לפטור של מסי וועד בית בפרויקטים של התחדשות עירונית
TheMarker
הרשות להתחדשות עירונית ממליצה על הקמה של מנגנון שיאפשר לפטור את דיירי הדירות בפרויקטים של פינוי־בינוי מתשלומי המסים לועד בית בתקופה של בין 5 ל-10 שנים ומגבש חוזה מומלץ להתקשרות של התחדשות עירונית. יזמי הפרויקטים, על פי ההמלצה זאת יקימו קרן אשר תממן את דמי הוועד עבור בעלי דירות שיתקשרו עם היזמים לביצוע הפרויקט של פינוי־בינוי והאחרונים יפוצו בדרך של הגדלת מספר הדירות או של שטחי המסחר שיאושרו להם. המלצה זאת באה כדי לתמוך בדיירים החלשים יותר כאשר הם עוברים לדירות החדשות הדורשות תשלומי אחזקה גבוהים יותר, כמו למשל תחזוקת מעליות, גינות, מקומות חנייה, מערכת אל פסק ועוד, וכתוצאה מכך התשלומים לוועד הבית גבוהים יותר בנוסף לתשלום של הארנונה הגדל אף הוא. בעיית המימון הופכת להיות משמעותית יותר בבניינים המתנשאים לגובה של 20 קומות ויותר. סגנית יו"ר הרשות להתחדשות עירונית, עינת גנון, היא זאת שמובילה את היוזמה הזאת, מציינת כי נשקלה גם אפשרות שהיזמים יקצו בבניין החדש דירות שיושכרו ודמי השכירות שייגבו, ישמשו עבור תחזוקה הבניין במקום דמי הוועד שלא ייגבו בעלי הדירות בתקופה שיינתן להם פטור. עו"ד מירה בורנשטיין, אשר אחראית על הניסוח המשפטי של החוזה, מציינת כי ודאות משפטית בשאלה אם חוק המכר והחובה לבדק בית לאחר מסירת הדירה על ידי הקבלן חלים גם על דירות שנבנו במסגרת התחדשות עירונית, שכן דירות אלה לא מוגדרות כדירות שנמסרו על ידי קבלן על פי נוסח החוק. 
למאמר המלא