פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38פבר23
האם ניתן לחייב בעל דירה לביצוע פרויקט של תמ"א 38
כיכר השבת
פרויקטים של התחדשות עירונית מהסוג של תמ"א 38 מאפשרים גם שיפור בניין המגורים ופני הסביבה. השאלה היא האם ניתן לחייב דיירים לתת את הסכמתם לשיפורים כאלה של פני הסביבה ומבני המגורים. מדברי המשנה במסכת בבא בתרא עולה כי אסור לטעת עצים מסביב לעיר וצריך להשאיר את המרחב העוטף את העיר פתוח. על פי הביאור בגמרא, יש להשאיר רצועה מרחבית פתוחה מסביב לעיר ואין לטעת אילנות ברצועה שמסביב לעיר. הבבלי אמנם מנמק את האיסור מטעמי נוי, אך הירושלמי שואל האם האיסור הוא גם מטעמי האפלה. השאלה היא האם הרחקת האילן מהעיר הוא מטעמי נוי העיר ותפארת ארץ ישראל היא זכות שבני המקום יכולים לאפשר לבעל האילנות להשאיר אותם נטועים מסביב לעיר. כלומר האם זו חובה כלפי הארץ, כי אז אין לבני המקום זכות זאת, או שזוהי חובה כלפי תושבי העיר. שאז יש להם את הזכות למחול לבעלי האילנות ולאפשר לו להשאיר אותם. וישנה גם השאלה אם איסור זה קיים גם בחו"ל. אם הזכות הזאת נתונה לשותפים המתגוררים יחד, אז יכולים שכנים בבית משותף לכפות על דיירים סרבנים לתת את הסכמתם לביצוע פרויקט של התחדשות עירונית וזאת בטיעון של שיפור נוי העיר ובניין המגורים. אם נוי העיר היא זכות ממונית אזי היקף הזכות של נטיעת עצים מסביב לעיר ואם ייגרם לאחד השכנים אי נוחות או נזק כאשר יתבצע הפרויקט של התחדשות עירונית אז לא ברור אם ניתן לכפות עליו להסכים לביצוע פרויקט של תמ"א 38 מכיוון שכנגד הטיעון של נוי העיר, ישנה הזכות הממונית של בעלי הדירה שלא להנזק ולפיכך יש לבחון כל מקרב לגופו כדי לקבוע איזו זכות גוברת.
למאמר המלא