פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק27
ענייני בטיחות בפרויקטים של תמ"א 38 ושל התחדשות עירונית
כלכליסט
עניין רמת הבטיחות באתרי בנייה של התחדשות עירונית עלה לאחרונה בכותרות בעקבות המקרה של בור שהפער ברחוב שלמה המלך בעיר תל אביב בסמוך לבניין שבוצע בו פרויקט של תמ"א 38. הדיון נסוב סביב האופן שבו ניתן להבטיח רמת בטיחות טובה בפרויקטים קטנים יחסית אשר מספרם הולך וגדל באזורי מרכז הארץ, וצפונה. העיר המובילה בארץ בתחום של התחדשות עירונית היא רמת גן כאשר 250 בניינים בה כבר קיבלו היתר בנייה ועוד 400 בניינים בניינים להיתר. בעיר תל אביב קיבלו 160 בניינים היתרי בנייה ועוד 350 ממתינים להיתר. דרושה חקיקה שתגביר את המעורבות של המוסד התכנוני כך שוועדת התכנון תתנה מתן היתרי בנייה בכך שיוצג סיווג מתאים של הקבלן שאמור לבצע את הפרויקט, עניין שכיום לא מבוצע בחלק מהמקרים. ועדת התכנון צריכה לערב גורמים מקצועיים, כגון יועץ בטיחות מטעמה, אשר יקיים ליווי צמוד לפרויקט ויבדוק את תוכנית הבטיחות ואת אמצעי הבטיחות שהיזם מתכנן לפרויקט, כאשר היזם יחויב בתשלום על השירותים המקצועיים האלו. יתר על כן, המעורבות של המדינה צריכה להמשך גם לאחר אישור הפרויקט, כלומר לשלב הביצוע שלו, כאשר יהיה פיקוח עליון על עבודות הבנייה מבלי לוותר על כך בטענה שהעבודות מתבצעות בשטח פרטי ולכן הן באחריות מהנדס הפרויקט. כל זמן שעניין זה לא יעוגן בחוק צריכים דיירי הבתים בהם מתקיימת עבודה במסגרת פרויקטים של תמ"א 38, לפקוח עיניים ולוודא שרמת הבטיחות, לפי הבנתם, היא טובה מספיק, ושהקבלן מקיים את הוראות חוקי הבטיחות וגם להתעקש על הפסקת העבודות אם הם חשים שענייני הבטיחות אינם מתנהלים כשורה.
למאמר המלא