פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ספט28
מומלץ לדיירים למנות מפקח תמ"א 38 כבר בתחילת התהליך
מעריב
כאשר קבעה המדינה את ביצוע תמ"א 38, היא יצרה תהליך אשר בו הדיירים החלו להיות מעורבות בעולם הנדל"ן, היזמות, עריכת דין, אדריכלות, וכן בעולם הביצוע. יחד עם זאת לא ניתן לצפות שדיירים בבניין יתמצאו בפרויקטים המסובכים של תמ"א 38. לכן צריכים הדיירים למנות, כבר בשלבים הראשונים של קידום הפרויקט, מפקח תמ"א 38 וכן עוד דין שייצגו אותם, כך ממליץ טל בן עזרא, מחברת אפיקים 38, המשמש מפקח בניה מטעם הדיירים. היזם או הקבלן אמורים לסבסד את העלות של עבודה עם מפקח תמ"א 38 ותפקידו הוא לקשר בים הדיירים לבין יזם הפרויקט. המפקח צריך להעניק ביטחון לדיירים שהם יקבלו תמורה הוגנת מהיזם ולהקטין את אי הוודאות הקיימת בפרויקטים של תמ"א 38. תפקיד המפקח הוא גם לוודא שהתכנון של הפרויקט ולאחר מכן גם ניהול הבנייה יתבצעו על פי ההסכם שנחתם בין היזם לבין הדיירים וכן שיתבצעו לפי התקנות. מפקח תמ"א 38 צריך להיות בעל יכולת לבצע אינטגרציה בין בעלי המקצוע לבין צרכיהם של הדיירים. חשוב לוודא שלמפקח אשר בוחרים תהיה זמינות לפנייה של הדיירים אליו ובעל השכלה מקצועית וכישורים הדרושים ללוות פרויקט של תמ"א 38 וכן שיהיה לו ניסיון בליווי הנדסי ובפיקוח. טל בן עזרא נותן מספר דוגמאות מפרויקטים בהם היה מעורב. למשל, דיירי בניין בעיר כפר סבא פנו למספר רב של חברות כדי לבצע תמ"א 38/1 אך לא הצליחו להשיג הצעה. מתברר שהם פנו רק לחברות גדולות אשר אינן מקדמות פרויקטים כאלה וזאת מסקנה שהגיעו אליה רק אחרי שפנו אליו ורק אז הבינו שיש להתאים את החברה שפונים אליה להיקף הפרויקט.
למאמר המלא