פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ספט28
צוות שמינתה הממשלה ממליץ לקדם יותר פרויקטים של התחדשות עירונית
כלכליסט
צוות אסטרטגי בתחום הדיור, שהורכב מנציגים של מינהל התכנון, יחד עם משרדי האוצר והשיכון וכן של המועצה הלאומית לכלכלה שהוקם על ידי הממשלה, הגיש לפני מספר חודשים את המלצותיו. לפי ההמלצות מזהירים מחברי המסמך כי משבר חריף עלול לפרוץ בשנים הבאות באם לא תפעל הממשלה כדי להגדיל את היקפי הפרויקטים של התחדשות עירונית. הסכנה, מזהירים מחברי המסמך, עופר רז-דרור ונעם קוסט, שהם חלק מהצוות שהוקם על ידי הממשלה, כי עלולה להתרחש קטסטרופה תכנונית בכל הנוגע לשטחים הפתוחים לבינוי במרכז הארץ, מה שעלול להשפיע על כל הכלכלה הישראלית. על פי המסקנות המוצגות במסמך, עד שנת 1935, יחוסל מלאי הקרקעות הפנויות בעיר תל אביב ובמרכז הארץ. מסקנה זאת עומדת בסתירה לתוכנית האסטרטגית של הממשלה בתחום הדיור, לפי ייבנו עד שנת 2040 מיליון וחצי דירות חדשות כאשר בשטחים הפתוחים, לפי מסקנות המסמך, ניתן לבנות רק 960,000 דירות חדשות אליהן יתווספו עוד כ-120,000 דירות שייבנו בפרויקטים של התחדשות עירונית, באם יימשך קצב בניית הדירות בפרויקטים כאלה, כפי שנעשה היום. לפיכך ייוצר מחסור של 420,000 דירות ביחס לגידול האוכלוסייה הצפוי. כאשר בוחנים יעדים של התחדשות עירונית באזורים השונים, עולה כי במחוז תל אביב נדרשת צמיחה של 72 אחוזים לעומת 34 אחוזים כיום. במחוז מרכז צריך לעלות מ-10 אחוזים כיום ל55 אחוזים, ובמחוז חיפה יש כיום שיעור של 13 אחוזים שגם הוא צריך לגדול ל-55 אחוזים. כותבי המסמך תוקפים את מדיניות פיזור האוכלוסין כאשר באזורי הפריפריה הייתה צריכה לצמוח כמות האוכלוסייה בקצה גבוה הרבה יותר מאשר כיום.
למאמר המלא