פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יול3
אדריכלי הנוף מבקשים לרסן את הרס "היער העירוני" שנגרם על ידי תמ"א 38
גלובס
איגוד אדריכלי הנוף הגיש עתירה לבית המשפט העליון כנגד מדינת ישראל בבקשה לבטל את תיקון 3א' של תמ"א 38 אשר אושר בנובמבר 2016. תיקון זה הוכן כדי לקבוע את אופן חישוב זכויות הבנייה בפרויקטים של תמ"א 38 במסלול של הריסה ובנייה מחדש, זכויות אשר ניתנות בתמורה לחיזוק מבנים בפני רעידת אדמה. התיקון נועד לסייע מחלוקת ארוכה על הפרשנות בעניין חישוב זכויות הבנייה והוא קבע כי תינתן תוספת של 13 מ"ר לכל דירה ונקבע אופן חישוב תוספת הקומות ביחס לבניין הקיים וכן נקבע שאפשר יהיה לבנות עבור חנייה תת קרקעית עד פי 4 משטח המגרש. עו"ד חיה ארז וחגי קלעי הגישו בשם אדריכלי הנוף הגישו את העתירה. איז'י בלנק, יו"ר איגוד אדריכלי הנוף, ציין כי בהנהלת האיגוד הוחלט לפעול למען מטרות הקשורות לכלל הציבור ושתמ"א 38, אשר הוא כלי חיוני אשר קודם בחוק לאפשר חיזוק מבנים, הפך להיות כלי להתחדשות עירונית. האיגוד יוצא כנגד התקנה המאפשרת בנייה בתת הקרקע (מרתף) בתכסית של מאה אחוזים. כמו כן מציעים באיגוד לסגת מהחזית כדי שתישאר רצועה של קרקע אמיתית. ובקשר לעצים הוותיקים דורש האיגוד שתהיה אפשרות להעתיק אותם למקום אחר ולהחזיר אותם בסיום העבודות או לחילופין לטעת עצים גדולים. שחר צור, אדריכל הנוף, שגם הוא מהנהלת האיגוד, מדגיש כי בשנים האחרונות הוחלש חוק הגנת האילנות לאחר שעבר תיקונים ושיש מעט מדי פקידי יערות וקק"ל מתקשה להשתלט על העבודה ולכן ישנה שחיקה ביער העירוני ותמ"א 38 הוא אחד הקליזטורים הגורמים לשחיקה זו.
למאמר המלא