פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יול3
אין מספיק מוכנות למצב של רעידת אדמה ונפילת טילים
NRG
לאחרונה התקיים דיון בוועדת הפנים בו הובא מסמך שהכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת שממנו מתברר כי נכון לשנת 2015, רק 27 אחוזים מהרשויות המקומיות מכינות את עצמם למצב של חירום. ח"כ דודי אמסלם, יו"ר הוועדה, טען שאין אחראי אחד לתחום ובשל כך עלולים בניינים לקרוס. אמסלם ציין כי טוענים שהמשטרה היא האחראית, אך משימה זו גדולה למידותיה, אז שר הביטחון מעביר את האחריות מהמשטרה לצה"ל, אך לזה יש סמכות רק על אירועים מלחמתיים ולא על אירועים אזרחיים. בדיון השתתף גם שר הפנים, אריה דרעי, שאמר בדיון כי הרשויות המקומיות צריכות להיערך למצב קיצון מכיוון שיפלו טילים בכל הארץ, ויש להחליף ציוד שכבר התיישן, להקים מחסנים ולהכשיר עוד רופאים משפטיים מאחר שיש בסך הכול 7-8 כאלה בכל המדינה. לדברי דרעי, אם הרשות המקומית לא תתפקד בעניין זה, תהיה קריסה. ראש מועצת בית אריה שהוא גם יו"ר ועדת ביטחון בשלטון המקומי, אבי נעים, התריע כי הרשויות המקומיות לא מוכנות לתרחיש של חירום ולשם מוכנות כזאת נדרש תכנון רב שנתי. בבני ברק למשל, יש 80 אחוזים פערי מיקלוט, ואם יגיע טיל לשם, הוא יגרום לאסון. נציג פיקוד העורף בדיון היה אריאל בליץ אשר טען כי בשנים האחרונות פיקוד העורף מכשיר עבור הרשויות המקומיות בעלי תפקידים לעתות חירום, במחזוריות תלת שנתית תוך שימוש בסימולטורים, כל רשות לפי מאפייניה.
למאמר המלא