פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יול9
מה קורה בעת קריסת היזם בפרויקט של תמ"א 38?
גלובס
עו"ד דן הלפרט, מציין כי במסגרת ייצוג משפטי שהוא נותן לבעלי הדירות בפרויקטים של התחדשות עירונית, מתקיים 'מכרז יזמים' לבחירת היזם שיבצע את הפרויקט. במכרז זה מקבלים היזמים חוברת ובה כ-100 שאלות הנוגעות לחוסנם הכלכלי, הניסיון שיש לה בתחום היזמות, ובפרט בתחום של התחדשות עירונית. עוד מתבקשים היזמים לציין את התמורות לבעלי הדירות, כמו גן הערבויות שהם יעניקו. חוסנו הכלכלי של היזם, בשלב של בחירת היזם, אינו ערובה לכך שחוסנו יישאר למשך זמן ולכן הערבויות נחשב פרמטר חשוב ביותר. אם קורה שחברה יזמית קורסת והעניין מגיע לבית המשפט, עומדת השאלה, איזו חברה יזמית תחליף את זו שקרסה ודוגמה לכך הגיעה לבית המשפט המחוזי תל אביב כאשר חברה כלכלית שקידמה 24 פרויקטים של תמ"א 38 קרסה מבחינה כלכלית והגיעה למצב של הקפאת הליכים ומונה לה נאמן, אשר פרסם הזמנה לקבלת הצעות של חברות יזמיות להמשיך את הפרויקט. מתוך ההצעות שהוגשו נבחרו שתי חברות. לאחת מהן לא היה שום קשר עם החברה היזמית שקרסה, ואילו השנייה נמצאת בבעלות של בעל שליטה בחברה שקרסה. הנאמן פנה אל בעלי הדירות בכל הפרויקטים של החברה הקורסת וביקש לדעת מה היא עמדתם בקשר ליזם שיבוא במקומה. בעלי הדירות של 8 בחרו בהצעתה של חברה שאין לה קשר לחברה היזמית, בעל דירות של 5 פרויקטים בחרו בהצעתה של חברה השנייה ובעלי הדירות ב-11 הפרויקטים האחרים לא בחרו באיזה מבין החברות. הנאמן פנה לבית המשפט בבקשה לבחור את היזם המחליף לפי העדפותיהם של בעלי הדירות.
למאמר המלא