פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יונ26
המפקחת קבעה כנגד דייר סרבן שנדרש לשלם את הוצאות התביעה
Bizportal
בעלי דירות של הבניין הנמצא ברחוב בר אילן 69 בעיר בת ים, חתמו ב- 6.10.13 הסכם עם החברה היזמית יובל בניה ונכסים בע"מ לביצוע פרויקט של תמ"א 38. השותפות של בעלי המניות בחברה היזמית התפרקה בשל חילוקי דעות, והוסכם כי העבודה תימסר לחברה יזמית אחרת – גן עד חברה לתמ"א 38 בע"מ. נציג החברה של היזם החדש פנה אל בעלי הדירות כדי לבטל את ההסכם שנחתם עם היזם הקודם ולחתום על הסכם חדש. למעט שני בעלי דירות, הסכימו האחרים לחתום על ההסכם. במסגרת ההסכם ניתן ייפוי כוח של בעלי הדירות את עו"ד מיכל נבון המייצגת את הדיירים וכן של נציגי היזם החדש, להגיש תביעה כנגד דייר סרבן. הדיירת הסרבנית הסכימה לחתום על ההסכם בתנאי שלדירתה תוצמד חניית נכים בטאבו וכן שהיא תקבל כספים נוספים כפיצוי. נציגי היזם וכן עו"ד מיכל נבון הסבירו לדיירת כי לא ניתן להצמיד חנייה כפי שדרשה, אך לפנים משורת הדין הסכים היזם להכשיר חנייה כחניית נכים ששם תוכל הדיירת לחנות כאשר החנייה תהיה פנויה. עו"ד נבון הגישה תביעה למפקחת על רישום מקרקעין, דגנית קציר-ברין, ובה דרישה לאשר את ביצוע העבודות וטענה כי סירובו של הדייר האחר נעשה ללא כל סיבה הגיונית וסירובו לחתום על ההסכם עלול לגרום לנזקים ולהפסדים לבעלי הדירות האחרים. התביעה נגד הדיירת נמחקה בספטמבר 2016 לאחר שזו חזרה בה מסירובה והסכימה לחתום על ההסכם. התביעה נגד הדייר האחר נותרה בעינה. המפקחת קבעה כי הפרויקט ייצא לדרך למרות התנגדות בעל הדירה מאחר והתובעים נהגו בשוויון כלפי כל הדירות ופעלו בתום לב וקבעה כי הדייר הסרבן ישלם 3,000 ₪ עבור הוצאות המשפט של התובעים.
למאמר המלא