פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יונ12
בטול היתר בנייה שניתן ברמת גן
TheMarker
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה של רמת גן בראשות עו"ד אביבית מאור-נמרודי, החליטה לבטל היתר בנייה שניתן לפרויקט של תמ"א 38 ברחוב עלומים בעיר לפני כשלוש שנים. ההחלטה התקבלה לאחר שניתנה חוות דעת משפטית לפיה פג תוקפה של ההחלטה להעניק את היתר הבנייה ולפיכך אין טעם לקיים את הדיונים לאישור הפרויקט. לאור ההחלטה הזאת צריכים הדיירים והחברה היזמית – מ.פ. עמית בנייה וניהול - להתחיל את כל ההליך התכנוני מחדש. ההחלטה ניתנה לאחר לאחר שהתברר כי ההיתר ניתן למרות שהיו חסרים מסמכים הנדסיים הנדרשים לפי החוק כגון חוות דעת של מהנדס קונסטרוקציה או אישור מהנדס העיר לחוות הדעת (שכאמור לא הוגשה). את האי סדרים שהתגלו בתהליך חשף TheMarker במהלך השנים האחרונות. את העתירה המנהלית נגד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בעיר רמת גן, וועדת הערר והחברה היזמית, הגיש אחד מבעלי הדירות באמצעות עורכי הדין ורד כהן ורענן בר־און. מדובר למעשה בדייר סרבן אשר סירב לחתום על ההסכמה לביצוע הפרויקט ולכן מדובר במקרה נדיר שדייר סרבן הוא זה שהביא לעצירת הפרויקט בעוד שכיום חוקי הבנייה חושפים דיירים סרבנים לתביעות של הדיירים האחרים. עורכי הדיו בר־און וכהן הסבירו כי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קיבלה את הטענה כי פג תוקפה של ההחלטה למתן היתר בחלוף שנתיים מיום שניתנה ולפיכך בעלי הדירות אינם בני ערובה של היזם והם יכולה עתה לנהל משא ומתן עם יזמים אחרים ולנסות לשפר את התנאים בפרויקט כאשר מדובר היה באפשרות לתוספת של שתי קומות וחצי ובניין ו-20 דירות חדשות.
למאמר המלא