פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מאי28
תיקון לחוק המכר לא חל על תמ"א 38 במסלול הריסה ובניה או פינוי בינוי
גלובס
בפרויקטים של תמ"א 38 במסלול של הריסה ובנייה מחדש, כמו גם בפרויקטים של פינוי בינוי, בעלי הדירות צריכים לוודא כי היזם מתחייב לתת להם ערבות חוק מכר בשווי הדירה החדשה שהם אמורים לקבל ובכלל זה גם מרכיב המע"מ. החשש הוא שהיזמים יתבססו על התיקון החדש, תיקון מספר 9, של חוק המכר, בתום לב, ויוסיפו להסכם ההתקשרות הוראה לפיה אין הם חייבים להמציא ערבות חוק מכר לרכיב המע"מ. זה יכול להיעשות ללא הבנת בעלי הדירות החותמים על ההסכם, בעוד שמרכיב המע"מ הוא חלק משווי הדירה החדשה, מדגיש עו"ד ונוטריון עמית יושע. במקרה של עסקת רכישת דירה מקבלן, חוק המכר קובע מי שרכש את הדירה, צריך להעביר לבנק את התשלומים באמצעות שוברים והקבלנים צריכים להעמיד "ערבות חוק מכר" שבמקרה שהקבלן אינו יכול להשלים את הבנייה למסור לרוכש את הדירה החדשה, יועבר לרוכש סכום הערבות השווה לסך התשלומים ששילם רוכש הדירה. עד לתיקון מספר 9 הועבר הסכום כולל מרכיב המע"מ למרות שהמע"ם משולם על ידי הקבלן למדינה. התיקון קובע כי המע"מ יקוזז מסכום הערבות. במקרה שרוכש הדירה יהיה זכאי לקבל את הערבות, היא תינתן לו מהערבות, כאשר את מרכיב המע"מ תשולם לרוכש. כלומר המדינה היא זאת שערבה לרוכש הדירה לחלק של מרכיב המע"מ. עו"ד יושע מדגיש כי המצב שונה במקרה של פרויקטים של תמ"א 38 במסלול של הריסה ובנייה, בעלי הדירות בבניין שנהרס, אינם רוכשים את הדירה החדשה שהם מקבלים, ולכן אין תשלומים המשולמים ליזם על ידם ולכן התיקון החדש אינו חל על מקרים כאלה.
למאמר המלא