פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מאי8
בנקים לא יכולים לשאת על גבם מימון התחדשות עירונית
וואלה
עודד גבולי, מהנדס עיריית תל אביב אמר היום בוועידה הלאומית להתחדשות עירונית שנערכה בעיר ירושלים, כי בעיר תל אביב נופלים הרבה פרויקטים של התחדשות עירונית כי ליזמים או לדיירים יש עיניים גדולות. לדעתו של גבולי, שדיבר בפאנל בנושא "הכול פתיר במסלול מכשולים סטטוטורי", כי מוגזם לתת תוספת של 400 מ"ר במסגרת הפרויקט לאדם שיש לו דירה בגודל סביר. גבולי טוען שיש סכנה בהתחדשות עירונית שהמטרה מקדשת את האמצעים כאשר ההתחדשות העירונית היא חלק מהתכנון העירוני. מנכ"ל חברת נתיבי הקמה, יגאל צ'ודנר, טען כי נוצר מצב שבו התחדשות עירונית ממלא את הצורך של הערים בהתחדשות, אך צריך למצוא איזון בין הגורמים המעורבים ובהם הרשות המקומי, התושבים, היזמים, הדיירים החדשים שמגיעים מאזורים אחרים. בה בעת, צריך על פי דעתו של צ'ודנר, לדאוג לא רק לפרויקטים אלא גם שיהיו מרחבים ציבוריים, ושטחים פתוחים. איילת רוסק, מנהלת סקטור נדל"ן בבנק ירושלים, ציינה כי יש לתת את הדעת לקשיי המימון של יזמי פינוי בינוי או של תמ"א 38 מכיוון שאין ביכולתה של המערכת הבנקאית לממן פרויקטים כאלה של התחדשות עירונית. לאותו נושא התייחסה גם מנהלת אגף תשתיות ונדל"ן בבנק דיסקונט, מיכל כספי שפירא, והדגישה כי בנק חייב להתנהל כמו עסק המבצע חישובי כדאיות, ובחובתו לציין אלו תחומים הם פחות רווחיים מבחינתו.
למאמר המלא