פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו15
ליווי בנקאי בפרויקט של תמ"א 38
Ynet
כאשר מבקשים לבחור יזם שיבצע פרויקט של תמ"א 38, יש לבדוק מהי היכולת הפיננסית שלו שתאפשר לו לעמוד בהתחייבויות שהוא נותן לבעלי הדירות. יזם יכול לבצע פרויקט גם ללא לקיחת ליווי בנקאי, אך אז צריכים בעלי הדירות המתקשרים איתו לביצוע הפרויקט, לבדוק מהי יכולת המימון שלו, כך שלמעשה הם נדרשים לעשות בדיקה שבמקרה של ליווי בנקאי מתבצע על ידי הבנק המלווה. אחת האפשרויות של היזמים לממן את הפרויקט הוא ליווי בנקאי ואז הבנק שולט בהוצאות הפרויקט על ידי כך שלמעשה הופך להיות שותף בו כאשר בנוסף להלוואת הכסף ליזם, הוא מנפיק ערבות לבעלי הדירות מה שמהווה הבטחה שהיזם הוא אמין ומוסמך. חשוב לדעת שהבנק לא נותן ליווי לכל יזם אלא רק לאלה שעמדו במספר רב של דרישות הבודקות את הניסיון שלו בעבר, איכותו וגם את האיתנות הפיננסית שלו והאם הוא יכול להעמיד הון עצמי לפרויקט. הבנק הנותן את הליווי, מבצע את הבדיקה של היזם לגבי תזרים המזומנים שלו, כמו גם את דוחות הפרויקט, ענין שמתבצע על ידי שמאי מטעם הבנק, המגיע לפחות פעם אחת בחודש עם פירוט ההוצאות והוא דואג שתהיה התראה במקרה של חריגות בפרויקט, ורק אז הבנק משחרר את הכספים בהתאם להתקדמות הפרויקט. היזם הוא זה שנושא בעלויות הריבית של המימון הבנקאי. יש להבין שאחת הבדיקות שמבצע הבנק ליזם לפני שייתן לו ליווי בנקאי הוא עניין הביטוח כדי לוודא שיש לו פוליסה מתאימה למקרה של נזק למבנה או למשל למקרה שיידרש דיור חלופי במקרה של תקלה בפרויקט, מה שיגדיל באופן משמעותי את ההוצאות הלא צפויות.
למאמר המלא