פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו11
אפשרויות השכנים להתגדות לביצוע פרויקט תמ"א 38
LawGuide
תמ"א 38 נועדה לשמש לתמרץ בעלי זכויות בדירות מגורים לחזק את הבניין שלהם אם אינו עומד בתקן שנקבע לשם עמידה מפני רעידת אדמה. התמריץ הוא שיפוץ הבניין והרחבת שטח הדירה כמו גם מתן זכויות בנייה, לבניית קומות נוספות בבניין, מה שמאפשר לדיירים להעביר אותן לקבלן ובכך לממן את הוצאות העבודה. למרות ההטבות שהתוכנית מתאר ארצית הזאת נותנת, חלק מבעלי הזכויות על הדירות לא ששים למחשבה שיאלצו לגור בבניין שבו נעשים שיפוצים והרחבות כאלו, או להגדיל את מספר השכנים וכו'. לעיתים גם הדיירים הגרים בבניינים סמוכים לבניין אותו מבקשים לחזק ולשפץ, יתנגדו למהלך בשל הפגיעה באיכות חייהם בזמן העבודות או בשל פגיעה בנוף הנשקף מדירתם בשל תוספת הקומות. על פי חוק המקרקעין מספיק רוב שך 51 אחוזים מדיירי הבניין כדי לבצע עבודות מינוריות לחיזור המבנה. כאשר מדובר גם בתוספת בנייה והרחבת הדירות הקיימות נדרש כבר רוב של 60 אחוזים, וכאשר מדובר גם בהוספת קומות לבניין נדרש רוב של 66 אחוזים באישור המפקח על המקרקעין או לחילופין הסכמה של כל בעלי הדירות. בידי הדיירים המתנגדים לביצוע הפרויקט, גם אם נמצא הרוב המתאים קיימות, קיימת אפשרות להגיש התנגדות לועדה המקומית לתכנון ובנייה לאחר שזו אישרה את הבקשה להיתרי הבנייה, כאשר התנגדות דומה יכולים להגיש גם בעלי דירות בבניינים סמוכים. העילה להגשת התנגדות יכולה להיות טענה שהתוכנית איננה עומדת בתנאים של התב"ע באזור, שהבניין המחודש לא מתאים באופיו לשאר הבניינים באזור. אם הוועדה דוחה את ההתנגדות, עדיין ניתן לפנות למפקח על המקרקעין בטענה לפגיעה משמעותית בזכויות.
למאמר המלא