פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק6
כיצד יש לחשב את זכויות הבנייה בפרויקטים של תמ"א 38/2 - הריסה ובנייה מחדש?
גלובס
קיים וויכוח סביב סוגיית חישוב זכויות הבנייה בפרויקטים של תמ"א 38/2, הריסה ובניה מחדש, בעקבות המחלוקת בין היועץ המשפטי לממשלה, שדוגל בשיטה המצמצמת לבין מנהל התכנון, שדוגל בשיטה המרחיבה. אביגדור יצחקי, ראש המטה הדיור, הציע שיטת חישוב, שעל פי יש להכפיל את שטח הבניין הקיים פי 3, והתוצאה תהיה היקף הזכויות של הבניין החדש. שושי צאיג, מנכ"לית קבוצת ש.ב.ן ערכה מחקר בנושא, אשר מעלה סימני שאלה באשר להיתכנות הפרויקט שהציע יצחקי. על פי ממצאי המחקר, המכפיל המוצע לא מאפשר היתכנות כלכלית של פרויקטים של הריסה ובנייה מחדש במסגרת תמ"א. לדבריה, בפרויקטים שהושלמו כבר של תמ"א 38/2 ברמת גן היחס בין השטח המקורי לבין הבניין החדש עמד בממוצע על 4.45, פי 1.5 מהמכפיל שהציע יצחקי. צאיג סבורה כי כדאי לקדם שיטת חישוב המתבססת על שיטת המכפיל, אולם יש לערוך בדיקה מעמיקה על מנת לקבוע מהו המכפיל הראוי, ויש להתאימו על פי האזורים השונים במדינה, שבכל אחד מהם יש טווח מחירי דיור שונה.
למאמר המלא