פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק25
יוקמו מנהלות עירוניות להתחדשות עירונית
ספונסר
העלייה המשמעותית בשנתיים האחרונות של פרויקטים להתחדשות עירונית הדגישה את החשיבות של הקמת מנהלות בתחום של התחדשות עירונית אשר יעמדו לרשות התושבים ויסייעו להם לקדם פרויקטים כאלה. משרד הבינוי והשיכון יעניק תקציבי סיוע כדי לממן מנהלות עירוניות ברשויות המקומיות אשר תפקידן יהיה לקדם את עניין ההתחדשות עירונית. תפקידן של המנהלות יהיה לתת לתושבים מענה וסיוע בנושאים הקשורים בהתחדשות עירונית. היקף המימון עשוי להגיע ל- 1.5 -1 מיליון שקלים לכל לרשות מקומית כאשר משרד הבינוי והשיכון מעריך כי תהיינה 7-12 מנהלות ברחבי הארץ. הצעתו של משרד הבינוי והשיכון להקמת מנהלת או יחידה עירונית, מתבצעת במסגרת קול קורא, שעל פיו, על הרשות המקומית יהיה להפעיל את היחידה העירונית ואשר היא תעסוק בהנגשת מידע לתושבים, ליזמים ולבעלי המקצוע בתחום של התחדשות העירונית. היחידה הזאת גם תפעל כזרוע הביצוע של הרשות המקומית לקידום התחדשות עירונית, והיא תרכז גם מאגר של בעלי מקצוע מומלצים כדי שאלה יאפשרו לתושבים לבחור את המסלול המתאים להם. שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט מדגיש את הצורך לאפשר את התפתחותן של ערים מודרניות על ידי שימוש במנגנונים של התחדשות עירונית, אשר גם פועלים לצמצום הפערים בין השכונות הוותיקות לאלה החדשות. אשל ארמוני, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון מציין כי התקצוב המוצע של משרדו האמון על נושא ההתחדשות העירונית, מגיע על רקע אישור חוק הקמת הרשות להתחדשות עירונית, והסיוע למנהלות העירוניות מדגיש את החשיבות בקידומם של פרויקטים כאלה עוד בטרם הקמת הרשות. מנהלת אגף התחדשות עירונית, עינת גנון, ציינה כי התחדשות עירונית היא בעלת אופי מקומי ומשפיעה על העיר הקיימת, ולכן יש צורך בגוף עירוני שירכז את התחום הזה.
למאמר המלא