פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38פבר29
הצעות חוק הנוגעות להתחדשות עירונית עברו בקריאה ראשונה בכנסת
ThePulse
שתי הצעות החוק של שרת המשפטים, איילת שקד, שנועדו להסיר חסמים ולאפשר קידום פרויקטים של פינוי בינוי, עברו במליאת הכנסת בקריאה ראשונה. מדובר בחוק "המעאכרים" אשר מטפל בהסכמי קדם התקשרות של דיירים המעוניינים בפרויקטים של פינוי בינוי וגורמים לכך שהם כבולים להם. בהסכמים אלה היזמים של פרויקטים מהסוג של פינוי ובינוי מחתימים את בעלי הדירות על סעיף של בלעדיות המונע מהם לבחור גורמים אחרים אתו יוכלו להמשיך את ביצוע הפרויקט, מה שגורם לעיתים לכך שפרויקטים של פינוי בינוי נתקעים. מטרת החוק היא לתמרץ יזמים לפעול ביעילות ובזריזות לקידום הפרויקט. החוק המוצע היא לתחום את התקופה בה בעלי הדירות כבולים, כך שבחלוף תקופה שנקבעה ובכל מקרה שלא תיעלה על 7 שנים, בעלי הדירות יהיו חופשיים להשתחרר מההסכם ולהמשיך אותו עם גורם אחר. החוק השני המוצע עוסק בבעל דירה המגלה התנגדות בלתי סבירה לביצוע פרויקט של פינוי בינוי המכונה ה"דייר הסרבן" מה שיכול לגרום למנוע עסקאות שלמות של פינוי בינוי. לפי החוק המוצע, אם קיים רוב של 80 אחוזים מבין בעלי הדירות שנתנו הסכמתם לביצוע העסקה, יוכל בית המשפט להטיל על הדייר הסרבן לשלם פיצוי לבעלי הדירות האחרים או לחילופין הוא יוכל להורות בצו על פינוי דירתו של הדייר הסרבן על ידי מינוי אדם אחר אשר יהיה מוסמך במקומו להתקשר בעסקת פינוי בינוי.
למאמר המלא