פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38פבר17
עתירות נגד הגבלות זמניות לתמ"א 39 שפורסמו בנהריה נדחו
כלכליסט
תמ"א 38 מאפשרת הטבות ותמריצים של תוספות בנייה ליזמים וקבלנים ובכך מעודדת אותם להתקשר עם בעלי בתים כדי לבצע פרויקטים כאלה. מצד שני תמריצים אלה יוצרים בעיה אחרת הזוכה לביקורת בטענה שמתן תוספת זכויות הבנייה, הגורמת להגדלת מספר הדירות ולכן גם הדיירים, פוגעת במרקם החיים הקיים בעיר, יוצרת עומס על התשתיות הקיימות כמו גם על מוסדות ציבור. לכן לוקחות הוועדות המקומיות בחשבון שיקולים תכנוניים ואדריכליים, כמו גם שיקולים נופיים בבואם לבחון בקשות להיתרי בנייה. בנהרייה יש לא מעט בתים ישנים העונים על הקריטריונים של תמ"א 38, אך חלק גדול מהם הם בתים חד קומתיים או דו קומתיים ופרויקטים של תמ"א 38, המביאים אתם בניינים גבוהים יותר עלולים לשנות את פני העיר. הוועדה המחוזית צפון, גיבשה לפני שלוש שנים תכנית מתאר, המחלקת העיר נהריה למתחמים כדי להגדיר מתחם את המגבלות לביצוע תמ"א 38 אשר ייקחו בחשבון גם את המרקם האורבני, הפגיעה בתשתיות, ואת עומסי התחבורה. שלוש חברות יזמיות עתרו נגד המגבלות שפרסמה הוועדה המקומית ביוני 2015, שהן בשלב זה זמניות עד שהתכנית תאושר, בטענה כי הן אינן עומדות בקנה אחד את תמ"א 38. השופט רון סוקול לא קיבל את העתירה של היזמיות והביר כי יש למצות תחילה את ההליך התכנוני לפני שפונים להליך משפטי.
למאמר המלא