פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38פבר16
תמ"א במסלול הריסה ובנייה לעומת פינוי-בינוי
כיכר השבת
יש להבחין בין תמ"א 38/2 שהוא מסלול של הריסה ובנייה ומחדש לבין פינוי בינוי. פרויקט של פינוי בינוי יכול להתבצע רק על מבנים שיש בהם 24 דירות קיימות או יותר ונדרשים יותר אישורים לשם כך בהשוואה לתמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה ופרק הזמן הנדרש לשם אישור תכנית פינוי בינוי עלול להמשך שנים רבות. כדי שתכנית פינוי בינוי תוכל לצאת לפועל יש צורך לייצר זכויות בנייה כי אלה לא ניתנות מכוח התכנית וזאת לעומת תמ"א 38 שם ניתנות זכויות הבנייה מכוח התכנית עצמה. בפרויקט פינוי בינוי, היזם נדרש לבצע תכנית אדריכלית לבניין ולאזור ולקבל את אישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה, ולאחר מכן גם את אישור הוועדה המחוזית. רק לאחר אישורים אלה יכול היזם להגיד תכניות בנייה מפורטות כדי לקבל היתר בנייה. לעומת זאת תהליך קבלת האישורים בתמ"א 38 נעשה מול הרשות המקומית וועדת תכנון ובניה מקומית ואין צורך לקבל את אישור הוועדה המחוזית. זכויות הבנייה הניתנות בפינוי בינוי גבוהות מאשר בתמ"א 38 וזאת הסיבה שיזמים מבקשים לעשות פרויקטים כאלה למרות התהליך הממושך הנדרש לשם כך. בפרויקט של תמ"א 38 לאחר הסכמת 80 אחוזים מבעלי הדירות יכול המפקח על הבתים המשותפים לכפות על דיירים סרבנים לחתום על ההסכם עם היזם אך בפינוי בינוי נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות ואלה יכולים להגיש תביעת נזיקים כנגד הדיירים הסרבנים.
למאמר המלא