פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38נוב6
החלטה בעניין פרשנות מרחיבה לעניין זכויות הבניה בתמ"א 38
TheMarker
המחלוקת בעניין הפרשנות של זכויות הבנייה במסלול ההריסה ובנייה וחדש נדונה השבוע בישיבה של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. זאת לאחר שהפרשנות המרחיבה לזכויות הבנייה של יו"ר ועדת הערר לשעבר, מיכה קדרון הוגדרה לאחרונה על ידי היועץ המשפטי לממשלה כשגויה ולא מידתית ושהיא אינה עולה בקנה אחד עם מטרתה המקורית של התוכנית שהיא חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. המועצה החליטה ברוב גדול, 21 תמכו בהצעה כנגד מתנגד אחד, לאמץ את הגישה המרחיבה, כאשר יו"ר מטה הדיור במשרד האווצר, אביגדור יצחקי, מוביל את המהלך הזה כאשר הוא משיג את התמיכה של כל 11 נציגי השלטון המקומי בהצבעה. החלטה נוספת שקיבלה המועצה היא על היטל השבחה לדירות נוספות שיוקמו לא מכוח תמ"א 38 אלא לפי התוכנית המקורית של המגרש, כאשר כל דירה נוספת תחויב בהיטל עבור 13 מ"ר נוספים. לדעת פרופ' ערן מיטלסון מהחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, היטל ההשבחה הזה יהיה סכום לא מבוטל כאשר בכל פרויקט יתווסף שטח המצטבר לכשתי דירות. לפני הדיון ציין אבנר אקרמן, יו"ר ארגון מהנדסי הערים כי התיקון ימנע מהערים לשלוט בהיקפי הבנייה וכן בשירותים הנדרשים לתושבים.
למאמר המלא