פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק28
פסק דין לטובת ביצוע פרויקט תמ"א למרות התנגדות השכנים
גלובס
פסיקה של בית המשפט המחוזי תל אביב דחתה את העתירה שהגישו תושבים הגרים בסמוך לבניין שבו מבקשים לבצע פרויקט מכוח תמ"א 38, אשר ביקשו למנוע את ביצוע הפרויקט והצדיקה את החלטת ועדת הערר אשר דחתה את הערר שהגישו התושבים המתנגדים לביצוע הפרויקט. נימוקי העותרים היו שינוי צביון השכונה שבה יש בנייה נמוכה, וכן בצורך לפתח תשתיות מתאימות לפני הגדלת הציפוף. בפסק הדין, דוחה השופטת מיכל אגמון גונן את זכותם של תושבים לשמור על צביון השכונה בה הם גרים בשל האינטרס הציבורי הקיים בהתחדשות עירונית ובהגדלת הציפוף, וציינה שצריך למנוע מצב שאוכלוסיות חזקות מצליחות קידום התוכניות הארציות או המקומיות. בהתייחסה לטענה שנדרש פיתוח מלא של התשתיות כתנאי לביצוע פרויקט של התחדשות עירונית, זה יהווה מכשול לביצוע פרויקטים כאלה וניתן יהיה לפתח את התשתיות בהתאם להתקדמות ההתחדשות העירונית המתבצעת בשלבים. לגבי תשתיות התחבורה ציינה השופטת את ההתפתחיות בעולם של הכנת תשתיות למערכות הסעת המונים התומכות בציפוף עירוני ובפיתוח התחבורה הציבורית על פני פיתוח תשתיות המבוסס על הסעה בעזרת כלי רכב פרטיים.
למאמר המלא