פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק20
נדרש תיאום בין הרשויות המקומיות והממשלה בנוגע לתמ"א 38
גלובס
אחת הבעיות במימוש חיזוק מבנים לפי תמ"א 38 הוא שאין תיאום מספיק בין הממשלה, שהגדירה את העניין כנושא לאומי, לבין הרשות המקומית הנושאת בנטל. עו"ד ארנון יהב, סבור שעל הממשלה לתקצב את הפרויקטים כדי לעזור לרשויות המקומיות להתגבר על ההוצאות הנגרמות מהבנייה הנוספת בפרויקטים אלה, מכיוון שנמנע מהן לגבות מסים מה שמכביד מאוד על יכולתן לספק את תוספת השירותים הנדרשים, כמו למשל מבני ציבור שצריכים לשרת יותר תושבים. החשש הוא גם לגבי העתיד, איך ימומן סל השירותים ומבני הציבור ללא תמיכה ממשלתית. מצב זה גורם לרשויות המקומיות לעכב תהליכים ולא לשתף פעולה עם היזמים, או עם אנשי המקצוע, ויש לה דרכים לגרום לעיכוב, למשל על ידי הכנת תוכנית מתאר מקומית המפרשת את תקנות התמ"א לפי שיקולים שלה. התקוה היא שהרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, שאת הקמתה מקדמת הממשלה, תתיר את התסבוכות שנוצרו.
למאמר המלא