פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק20
האם כדאי לפסוק הוצאות בהגשת ערר כדי למנוע שימוש לרעה בכלי זה?
גלובס
תהליך ממוצע של פרויקט תמ"א 38, נמשך כשלוש שנים עד לקבלת החלטה להיתר בנייה מהועדה המקומית לתכנון ובנייה. רק לאחר קבלת ההיתר מגיע השלב של דיון בועדת הערר לתכנון ובנייה. בכל התקופה הזאת נמצאים הן היזם והן בעלי הדירות בחוסר וודאות בנוגע לפרויקט, והמאמצים המושקעים בכל התקופה הזאת יכולים לרדת לטמיון בשל סיבות שונות כמו למשל שינויים במדיניות התכנון והבנייה או תוכניות בניין עיר ויחסי הגומלין שלהן עם התמ"א 38. אחת הבעיות בערר היא שהדיון בועדה מתקיים לעיתים חודשים רבים לאחר הגשת הערר, ומכיוון שלמגיש הערר אין מה להפסיד, כי לא לא מקובל לפסוק נגדו הוצאות ובכך ניתן להפוך את הערר לכלי שיעכב את התקדמות הפרויקט או יהווה לחץ על היזם, בעיקר כאשר לא קיים הליך מזורז יותר של דיון מקדמי או מחיקה על הסף. יש לבחון את האפשרות לפסוק הוצאות, כפי שנעשה בבתי המשפט מכוח תקנות סדר הדין האזרחי, גם אם מדובר בשימוש מתון בכלי זה, ובסכומים לא גבוהים, כדי להפחית אתם מספר בקשות הערר המוגשות, מה שיפחית את השימוש ברעה בערר.
למאמר המלא