פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק12
נדחתה בקשה של ביצוע תמ"א 38 בבניין בודד שהוא חלק של בניין רכבת
גלובס
בעלי דירות בבניין בודד השייך לבנין רכבת בקרן רחוב פנקס ורחוב מרים החשמונאית בתל אביב, תבעו בעלי דירות של הבניינים הצמודים על סירובם לבצע חיזוק בניין מכוח תמ"א 38. התובעים ביקשו שבמסגרת חיזוק הבניין תתווסף לבניין קומה אחת וכן יורחבו הדירות הקיימות, תשופץ המבנה ןתתווסף מעלית. לטענת התובעים, סירוב בעלי הדירות בבניינים הסמוכים, מונע מהם את את הזכות הקניינית לחזק את המבנה שהיא "זכות עליונה" ולכן היא גוברת על זכותם הקניינית של בעלי הדירות האחרים הנמצאים בבמבנים הסמוכים, ואשר מתנגדים לביצוע החיזוק. המתנגדים לתוכנית טענו כי חיזוק הבניין ימנע מהם לבצע ביצוע של פרויקט הריסה ובנייה של תמ"א 38. המפקח על הבתים המשותפים בעירתל אביב דחה התביעה, משום שביצוע פרויקט של חיזוק הבניין יפגע באפשרות של המבנים הצמודים לבצע את ביצוע תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה.
למאמר המלא