פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק12
גבעתיים מקפיאה אישור היתרי בנייה לתמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה
כלכליסט
בעקבות הפרשנות החדשה, המצמצת, של חישובי הזכויות בנייה הנתנות ליזמים של פרויקטים מכוח תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה, הודיעה הוועדה המקומית גבעתיים כי היא מקפיאה את כל ההליכים לקבלת היתרי בנייה לכל הפרויקטים של תמ"א 38 במסלול זה. הפרשנות המצמצמת החדשה סותרת את הפרשנות הקודמת שהיתה מקובלת על ועדת הערר לתכנון ובנייה מחוז המרכז, אשר על פיה פעלה גם הועדה המקומית. הקפאת ההליכים בשלב זה היא ל-30 יום כדי שהועדה תוכל לקבל הבהרות והנחיות ברורות מגורמי התכנון וכן של היועץ המשפטי לממשלה. הודעה זו של הוועדה המקומית גבעתיים באה לאחר הודעה דומה על החלטה שהתקבלה בעיר רמת גן.
למאמר המלא