פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק6
מספר היתרי הבנייה שניתנו לפרויקטים של תמ"א 38 ירד ב-2014
גלובס
מספר היתרי הבנייה שניתנו לפרויקטים מכוח תמ"א 38 בשנת 2014 ירד ביחס למספר הבקשות שהוגשו. גם סך הכול הפרויקטים שהחלו בשנה זו, קטן ביחס לשנה הקודמת, 2013. נתון זה נובע מנסיגה שחלה בוועדות המקומיות לאשר היתרי בנייה בפרויקטים של תמ"א 38 מה שסותר את המדיניות של הממשלה להגדלת מלאי הדירות. נסיגה זו נובעת מהחשש כי תוספת יחידות הדיור באזורי העיר השונים, ללא מקורות למימון לתוספת התשתית הנדרשת. יש חשש כי אנשי הועדות המקומיות מושפעים מהמתנגדים לתמ"א 38 אשר מופיעים בכלי התקשורת ותוקפים את התוכנית בנימוק שהיא מעשירה את בעלי הנכסים והיזמים. השפעה זו מסיטה את הבחינה שלהם מהתועלת שתצמח לדיירי הבניינים המחוזקים, בשיפור בטיחותם ואיכות חייהםאל חישובי הרווח שיניבו הצדדים מעסקת התמ"א.
למאמר המלא