פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יונ21
אלו דברים יש לזכור לפני חתימה על חוזה של פרויקט תמ"א 38
גלובס
תמ"א 38 הינו תחום חדש יחסית בזירה המקומית ויחד עם זאת מורכב. לפני החתימה של הדיירים עם היזם על חוזה תמ"א 38, על הדיירים לתת את הדעת בנוגע לנקודות החשובות הבאות: בירור מכלול הזכויות של הבניין והחלטה האם הם מעוניינים כי היזם ינצל את כלל זכויות הבנייה המגיעות או רק חלק על מנת לשמור על הצביון המקורי של הבניין; מהן התמורות שמקבלים הדיירים - תמורות חיצוניות לבניין כמו לובי וגינה ותמורות פנימיות כמו הגדלת הדירות, בניית מחסנים וחניות ועוד; לוחות הזמנים של הפרויקט; זהות הקבלן/יזם מבצע; זהות האדריכל; עלויות הפרויקט (שהן חלות על היזם ולא על הדיירים); בטוחות וערבויות בנקאיות; ביטוח - על הדיירים לוודא כי היזם מבטחם כנגד כל הסיכונים; מפקח מטעם הדיירים ומפרט טכני.
למאמר המלא