פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אפר9
פינוי-בינוי לעומת תמ"א 38
News1
גם פינוי-בינוי וגם תמ"א 38 הן תוכניות של התחדשות עירונית כאשר תמ"א 38 היא תוכנית לחיזוק מבנים שנבנו לפני 1980 מפני רעידות אדמה ואשר ניתן לבנות במקומם מבנים של 400 מ"ר לכל הפחות לפי התוכנית בניין עיר (התב"ע) ונדרשת הסכמה של 80% מבעלי הדירות בפרויקט כדי לפנות למפקח על הבתים המשותפים כדי לחייב את בעלי הדירות הנותרים להסכים לביצוע הפרויקט. התנאי לביצוע פרויקט של פינוי-בינוי הוא שהמבנים הקיימים צריכים לכלול לפחות 24 יחידות דיור ולשם ביצוע פרויקט כזה נדרש תב"ע חדשה למבנים שייבנו ולשם ביצוע הפרויקט נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות. פרויקט של תמ"א 38 נמשך בדרך כלל 3-4 מתחילתו ועד סיום הבנייה לעומת פרויקט של פינוי-בינוי שיכול להמשך 5-10 עד תחילת עבודות הבניה. הרווח הצפוי לבעלי הדירות הקיימות בפרויקט הוא גבוה יותר כאשר מתבצע פינוי-בינוי ויכול להגיע עד 150% מערך הדירה הקיימת.
למאמר המלא