פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מרץ10
בעל דירה לא תמיד פטור ממס שבח בפרויקט של תמ"א 38?
גלובס

כאשר יזם מבצע פרויקט לפי תמ"א 38, הוא לוקח על עצמו את כל החבויות של העסקה בינו לבין בעלי הדירות כולל מס השבח. מדובר למעשה בעסקת קומבינציה שבה בעל הדירה מוכר ליזם את זכויות הבנייה ובתמורה מקבל שירותי בנייה. היזם רשאי לדרוש מבעלי הדירות את כל ההטבות להם זכאים כדי להקטין את גובה התשלום למס השבח. בעל דירה שניצל את זכותו לפטור ממס שבח, לא זכאי לפטור נוסף אלא רק לאחר 18 חודשים. ישנה בעייה במקרה של פרויקט של הריסה ובנייה לפי תמ"א 38/2 שישנו פרק זמן מאז חתימת ההסכם עם היזם ועד שיינתן היתר הבנייה שבהם רשות המסים עלולה לטעון כי בעל הדירה לא מוכר את דירתו הקיימת אלא את זכותו לקבל את הדירה החדשה שתיבנה מה שלא עומד בתנאים למתן פטור מתשלום מס שבח ובעלי הדירות צריכים להיות מודעים לכך.


למאמר המלא