אפליקצית חנייה ReParkקישור לאתר אינטרנט
RePark היא אפליקציית חניה המחברת בין מחפשי חניה לבעלי חניה ומאפשרת לבעלי חניה להשכיר את החניה שלהם כשהיא פנויה ולנהגים לחנות באותם חניות תמורת תשלום לפי שעה.