משרד הפנים- חיזוק מפני רעידותקישור לאתר אינטרנט
באתר נמצא מידע לגבי חיזוק מבנים מפני רעידות לפי תמ"א 38