ברנעקישור לאתר אינטרנט
משרד ברנע בעל ניסיון עשיר בייצוג יזמים ובעלי דירות בכל מגוון העסקאות בתחומי הנדל"ן, לרבות ליווי פרויקטים של התחדשות עירונית, כגון “פינוי בינוי” ותמ”א 38. ליווי היזם מתבצע לכל אורך שלבי הפרויקט וכולל, בין היתר, סיוע בביצוע בדיקות תכנוניות, ניהול מו”מ ביחס להסכם ההתקשרות מול בא כח בעלי הדירות, ניהול מו”מ וליווי ההתקשרות עם קבלן מבצע, יועצים וספקים, מתן ייעוץ וליווי משפטי במסגרת ההתקשרות עם בנק המלווה את הפרויקט ומתן ייעוץ שוטף בכל היבטי המימון, טיפול במכירת הדירות, ליווי בהליך מסירת הדירות ובסופו של יום, רישום הבית המשותף ורישום זכויות בעלי הדירות בדירות החדשות.
כמו כן, המשרד מספק ליווי משפטי לבעלי הדירות מתחילתו של הפרויקט ומעניק להם מענה אישי, מקצועי, יעיל ושוטף ובכלל זה, עריכת וחתימת הסכמים מול הגורמים השותפים לתהליך ולרבות ניהול מו”מ וליווי ההתקשרות מול היזם, סיוע בניהול מו”מ עם הקבלן המבצע, המפקח, השמאי, האדריכל ובעלי מקצוע נוספים הדרושים לקיומו של הפרויקט מטעם בעלי הדירות, השתתפות בישיבות הנציגות ואסיפות בעלי הדירות, החתמת בעלי הדירות על הסכמי ההתקשרות, ליווי הפרויקט עד להשלמתו ומעקב אחר עמידת היזם בהתחייבויותיו.
טלפון03-6400600
דוא"לawolner@barlaw.co.il
פקס03-6400650
פרויקטים