מרחב – התנועה לעירוניות מתחדשת בישראלקישור לאתר אינטרנט
מרחב – התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל היא עמותה בה חברים מאות בעלי מקצוע כמתכנני ערים, אדריכלים, אדריכלי נוף, אנשי אקדמיה, עובדים קהלתיים, כלכלנים, יזמים, אנשי עסקים, מתכנני תנועה, פעילי סביבה, סוציולוגים, עורכי דין, שמאים, עובדי ציבור וכן אזרחים שחשוב להם לשפר את מצב הערים בישראל.
דוא"לoffice@miu.org.il
פקס03-6353093