סע איתי - אתר שיתוף נסיעותקישור לאתר אינטרנט
אתר המאפשר למשתמשים רשומים למצוא שותפים לנסיעות (טרמפים).