15 דקות - ארגון צרכני תחבורה ציבוריתקישור לאתר אינטרנט
לא נזכה לראות התחדשות עירונית אמיתית ללא שיפור משמעותי של התחבורה הציבורית, ארגון 15 דקות הנו ארגון צרכני התחבורה הציבורית. פועל לקיצור זמני הנסיעה בתחבורה הציבורית ולשיפור והוספת שירות בתחבורה הציבורית, כך שהיא תהווה חלופה ראויה לשימוש ברכב הפרטי. הארגון פועל באמצעות מאבקים ציבוריים ותקשורתיים, בעזרת מתנדבים ואנשי מקצוע.