השדולה לתחבורה בת קיימא בכנסתקישור לאתר אינטרנט
יושבי ראש השדולה ח"כ תמר זנדברג וח"כ יריב לוין. השדולה לתחבורה בת קיימא תפעל לפיתוח וקידום תחבורה שיוויונית ומקיימת מתקדמת: לפיתוח אמצעי תחבורה מגוונים ובפרט הפחתת התלות ברכב פרטי וקידום תחליפי רכב פרטי, להבנת התחבורה כמרכיב מרכזי בתכנון עירוני ומרחבי, לחקיקה וקידום מדיניות בנושאי הליכה ברגל, אופניים ותחבורה ציבורית, לחיזוק ציבור משתמשי ומשתמשות התחבורה הציבורית, לקידום מודעות לתחליפי רכב פרטי ולתכנון תחבורה בת קיימא.
דוא"לtzandberg@knesset.gov.il