CAR2GOקישור לאתר אינטרנט
לא חייבים להיות בעלים של רכב פרטי, בטח לא בגוש דן ובטח ובטח לא בתל אביב. CAR2GO מציעים שרות של רכב להשכרה למנויים, על בסיס שעה. זהו פיתרון המאפשר שיתוף של כלי רכב וכך מפנה גם מקומות חנייה.