י.ח גרינברג - פיתוח ובניה בע"מקישור לאתר אינטרנט
החברה עוסקת בהשקעות, יזמות, ביצוע ותמ"א 38.
טלפון03-5175533
דוא"לg@g-reenberg.co.il
פקס03-5175522
פרויקטים
דרוג
מדלן גלובס