ישראמיש השקעות בע"מקישור לאתר אינטרנט
החברה מתמקדת בפיתוח יזמי ובתמ"א 38 בפרט, החברה בנתה אתר מידע בכל הקשור לנושא.
טלפון072-2428888
דוא"לinfo@isramich.co.il
פקס057-7976356
פרויקטים
דרוג
מדלן גלובס