אנגלאינווסט 38 בע"מקישור לאתר אינטרנט
יזמות נדל"ן ועיבוי עירוני, החברה מתמחה בתמ"א 38 ובחיזוק מבנים.
טלפון03-7367168
דוא"לzehavit@engelinvest.com
פרויקטים
דרוג
מדלן גלובס