עתיד החברה לחיזוק והשבחת מבנים בע"מקישור לאתר אינטרנט
החברה הוקמה מתוך מטרה לספק מענה לצורך מתמ"א 38, מתמחה בחיזוק מבנים קיימים בהתאם לדרישות בתמ"א 38
פרויקטים