עיריית ראשון לציון - תמ"א 38קישור לאתר אינטרנט
ריכוז המידע העירוני של מחלקת ההנדסה לעניין תמ"א 38 ותוכנית עירונית ר"צ 106/1 (עיבוי - בינוי).
דוא"לarnon.giladi38@gmail.com
פקס03-9547573