תמ"א 38 מתחילים באתר המרכזי

קבוצת טל ברקישור לאתר אינטרנט
חברה יזמית וקבלנית רשומה שהוקמה ב 2002, בשנים האחרונות נכנסה החברה לתחום תמ"א 38. החברה מעורבת בכל שלבי התכנון והביצוע של הפרויקט.
טלפון03-5772006
דוא"לtalbar55@gmail.com
פקס03-6952952
פרויקטים
דרוג
מדלן גלובס
BdiCode