עיריית תל אביב מנהל ההנדסהקישור לאתר אינטרנט
פקס03-5242612