סיקור הרצאות - הוועידה הלאומית ה-5 לנדל"ן מניב

הוועידה השנתית לנדל"ן מניב הינה הזדמנות לחלוקת ידע בין גורמים מהותיים בעולם הנדל"ן והעסקים, ליצירת שיתופי פעולה עסקיים, לדיון בסוגיות מהותיות, לחשיפה בפני סיכויים וסיכונים בנדל"ן, להשקעות, ליצירת שיח עם בכירים במשק, להבנת מגמות בארץ ובעולם. הוועידה לנדל"ן מניב מביאה להצלחה מקצועית מידי שנה בזכות חברות מובילות שלוקחות חלק בוועידה על ידי נתינת חסות..