רן הירש עו"דהמשרד עוסק בתחומים: תכנון ובניה, תמ"א 38, פינוי בינוי.
ר. הירש ושות משרד עורכי-דין, נוסד בשנת 1998, המשרד עוסק בייצוג בתחומי המיסוי המוניציפאלי והנדל"ן - מקרקעין. המשרד בנוי משתי חטיבות: האחת המוניציפאלית, העוסקת בייצוג חברות עתירות נכסים, יזמי נדל"ן וחברות נדל"ן בהפחתה/השבה של חיובי ארנונה, היטלי פיתוח, היטלי השבחה, מטלות ציבוריות, הסכמי פיתוח וסוגיות כספיות משמעותיות מול עיריות, תאגידי מים וביוב ורשויות מקומיות אחרות, בכל רחבי הארץ. החטיבה השנייה עוסקת בייצוג בנושאי הנדל"ן השונים, לרבות עסקאות רכישה/מכירה והשכרה, ייזום פרויקטים, קבוצות רכישה, קבוצות רוכשים, פינוי-בינוי, תמ"א 38, תכנון ובניה, קידום וליווי פרויקטים, ניהול והסדרת קרקעות (פרצלציות ורישום).
טלפון0509693152
דוא"לleads@psakdin.co.il
פקס03-6498864