כנרת שמיר מסיקה עו"דהמשרד עוסק בדיני מקרקעין על כל הבטיו מליווי של פרויקטים תמא 38 ופינוי בינוי ועד עסקאות מכר.
המשרד עוסק בדיני מקרקעין על כל הבטיו מליווי של פרויקטים תמא 38 ופינוי בינוי ועד עסקאות מכר. אנו מציעים לכל לקוח הפונה למשרדנו פגישת ייעוץ ראשונית, במהלכה הננו מספקים לפונה הכוונה לעניין מצבו המשפטי וכן מעריכים את סיכויי הצלחתו המשפטית באמות מידה מציאותיות.
טלפון0509992852
דוא"לleads@psakdin.co.il
פקס077-7080882